Skjold Burne Vinhandel
v/Jannik Nielsen
Vesterkøb 22
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 01 47
hedehusene@skjold-burne.dk
www.skjoldburne-hedehusene.dk

CVR.NR: 17360337
Bank: Sydbank
Reg.nr: 6818
Konto nr: 1024537